Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Torchała Janusz

Janusz Torchała

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był działaczem młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 1979 roku w Puławach. Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich współtworzył Konfederację Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży), w ramach których prowadzono samokształcenie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. Pan Janusz Torchała był zaangażowany w prowadzone w ramach tej pomocy dla „S” akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. Był również członkiem utworzonego w październiku 1980 roku w I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach Międzyklasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Harcerstwa i współredaktorem wydawanego od grudnia1980 r. niezależnego pisma Drużyn Zawiszackich „Zawiszak”. Uczestniczył także w druku wydawanego później przy drużynach NRH pisma młodzieżowego „Zgrzyt”. Działalność Suwerennego Porozumienia Młodzieży w Puławach stała się inspiracją do powstania takiej organizacji w środowisku szkół średnich w Legnicy. Uczestniczył w tym Janusz Torchała, który przekazał jednemu z członków legnickiej grupy projekt deklaracji-statutu organizacji puławskiej. W ramach akcji SB wymierzonej przeciwko organizacji młodzieżowej w Puławach i w Legnicy, planowano przeprowadzenie przeszukania w miejscu zamieszkania Janusza Torchały we Wrocławiu, gdzie w 1982 roku podjął on studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Z powodu zaangażowania w działalność organizacji młodzieżowej i kolportaż wydawnictw niezależnych w dniu 18.09.1982 roku z Januszem Torchałą absolwentem I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach, przeprowadzono w Puławach rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej