Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Andrzej Natusiewicz

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Marek Natusiewicz od 1980 r. był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył Tajną Komisję Zakładową w WBPP, ściśle współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym i Solidarnością Walczącą. 
Kolportował wydawnictwa podziemne, a także współpracował z Niezależną Agencją Fotograficzną Dementi. W 1983 r. został skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Do lipca 1984 r. przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu i Zakładzie Karnym w Strzelinie. W latach 1984–1989 uczestniczył w Duszpasterstwach Akademickich: Maciejówka i przy kościele św. Wojciecha.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności