Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brojer Wojciech

Wojciech Włodzimierz Brojer

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  W 1981 r. pełnił funkcję redaktora w „Tygodniku Solidarność”, był również działaczem Społecznego Biura Informacyjnego przy Regionie Mazowsze NSZZ „S”. 
31 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a dwa dni później internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, następnie od 12 stycznia 1982 r. przebywał w Jaworzu, a od 23 maja 1982 r. w Darłówku. Ze względu na stan zdrowia 18 września 1982 r. został zwolniony z internowania na przepustkę, wyznaczoną do 1 października 1982 r., która następnie została przedłużona do 31 października 1982 r. W trakcie obowiązywania przepustki został zwolniony z uwięzienia na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO z 12 października 1982 r.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, lecz aktywnie włączył się w działalność podziemia, m.in. wyszukiwał lokale oraz materiały poligraficzne na potrzeby drugoobiegowych drukarni. Od 1982 r. był drukarzem w Wydawnictwie „Los”. W latach 1982-1985 był drukarzem oraz autorem artykułów w "Tygodniku Wojennym" a także „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych”. W jego mieszkaniu drukowano „Tygodnik Wojenny”. Od 1985 r. był zaangażowany w działalność II Programu Radia „Solidarność” – gdzie zajmował się sprawami redakcyjnymi, również jako spiker.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN