Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Małachowski Marek
Marek Małachowski
ur. w 1950 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018

Biogram

Marek Małachowski był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Leszno NSZZ "Solidarność". Kierował Działem Interwencyjno-Prawnym. Za swoją działalność solidarnościową był dwukrotnie internowany. 
Po raz pierwszy internowany był w okresie od 13.12.1981 r. do 13.07.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Głogowie. Po zwolnieniu z interowania nie podporządkował się ustanowionemu przez władze zakazowi działalności w zdelegalizowanej Solidarności i w dniu 13.10.1982 r. brał udział w zebraniu jej byłych członków. Został ponownie internowany w dniach od 12.11.1982 r. do 30.11.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. 
W dniu 30.04.1983 r. Poruratura Rejonowa w Lesznie wszczęła przeciw niemu postępowanie przygotowawcze za prowadzenie wrogiej działalności politycznej. Z tego powodu przebywał w areszcie od 29.04.1983 r. do 09.05.1983 r. Dnia 25.08.1983 r. Prokuratura umorzyła sprawę z powodu braku dowodów winy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej