Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matusiewicz Bronisław

Bronisław Matusiewicz

ur. w 1941 roku w m. Kruszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Bronisław Matusiewicz był od września 1980 r. działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „Wujek” w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-16 XII 1981 r. uczestniczył w strajku na KWK „Wujek”. W latach 80-tych kolportował ulotki na terenie zakładu pracy oraz miasta Katowice. W 1982 r. w czasie składania kwiatów pod krzyżem przy KWK „Wujek” był zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Od 1985 r. brał udział w spotkaniach z osobami negatywnie ustosunkowanymi do PRL. W dn. 29 III 1985 r. został zatrzymany i Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Katowicach z dn. 31 III 1985 r. tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dn. 18 VI 1985 r. Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił środek zapobiegawczy w postaci aresztu. 
W dn. 16 XII 1985 r. w rocznicę wydarzeń na KWK „Wujek” brał udział w nielegalnej manifestacji, za co został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN