Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Mikołowicz

ur. w 1938 roku w m. Rawa Ruska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Waldemar Mikołowicz (1938 -2017) w latach 1957-1981 pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Jarosławiu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem oraz członkiem Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. Pełnił również funkcję członka Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajku chłopskim w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie, zakończonego podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Po zatrzymaniu w trakcie kolportażu prasy niezależnej w dniu 12.12.1981 r., był internowany w dniach od 13.12.1981 r. do 11.10.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Uhercach, Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania, w ramach działalności opozycyjnej kontynuowanej do 1989 r. m. in.: jako członek jednej z grup konspiracyjnych złożonych ze związkowców „Solidarności”, produkował oraz kolportował na terenie Jarosławia nielegalne wydawnictwa, był współorganizatorem mszy za Ojczyznę w Jarosławiu. W 1983 r. włączył się w działalność Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz podjął współpracę z „Solidarnością Walczącą", w 1985 r. był jednym z sygnatariuszy Apelu do Rady Państwa w sprawie bojkotu wyborów do Sejmu PRL, podpisanego przez opozycjonistów z Polski południowo-wschodniej. W 1983 r. prowadzono wobec niego postępowanie karne w związku z podejrzeniem o gromadzenie i przechowywanie nielegalnych wydawnictw, umorzone na mocy amnestii postanowieniem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dn. 27.10.1983 r. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988. Objęty był też zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział V SB KWMO w Przemyślu w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej