Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogdanowicz Stanisław

Stanisław Bogdanowicz

ur. w 1939 roku w m. Żwirynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Stanisław Bogdanowicz, ksiądz rzymskokatolicki, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Będąc studentem KUL, w dniu 09.06.1966 r. zorganizował spotkanie modlitewne w miejscowości Wojciechowice, w miejscu gdzie doszło do zakłócenia przez władze PRL peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Został wówczas zatrzymany przez funkcjonariuszy SB, a następnie w dniu 11.06.1966 r. tymczasowo aresztowany pod zarzutem „rozpowszechniania fałszywych wiadomości”. W dniu 03.10.1966 r. Sąd Powiatowy w Lublinie skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę. Tego samego dnia opuścił areszt.
Od końca lat siedemdziesiątych udzielał pomocy środowiskom opozycyjnym i niezależnym, stając się jednym z kapelanów „Solidarności”. Po otrzymaniu probostwa Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nadal nieoficjalnie patronował odbywającym się w niej głodówkom i modlitwom w intencji uwolnienia więźniów politycznych, organizował też Msze za Ojczyznę. W czasie stanu wojennego utrzymywał kontakt z ukrywającymi się działaczami „Solidarności”, udzielał im pomocy i schronienia. W 1989 r. wszedł w skład wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności