Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bosakowska  Janina

Janina Krystyna Bosakowska

ur. w 1959 roku w m. Lubawka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Janina Krystyna Bosakowska w działalność opozycyjną zaangażowała się w drugiej połowie lat 70., podejmując (wraz z mężem Romualdem) współpracę z czołowymi działaczami Komitetu Obrony Robotników. W mieszkaniu państwa Bosakowskich odbywał się druk ulotek oraz podziemnych wydawnictw książkowych, pism i biuletynów, takich jak: „Jesteśmy”, „Robotnik”, „Solidarność Walcząca”. Janina Bosakowska zajmowała się głównie składaniem wydawnictw drugiego obiegu warszawskiej Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa oraz działającej w Łodzi od kwietnia do 13.12.1981 r. Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej MOWA. Kolportowała bibułę, pełniła rolę łącznika w kontaktach z osobami zaangażowanymi w druk i kolportaż bezdebitów, w stanie wojennym i po jego zakończeniu organizowała pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych.
Biogram opracowano na podstawie: