Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mizerski Wiesław

Wiesław Mieczysław Mizerski

ur. w 1953 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Wiesław Mieczysław Mizerski od września 1980 należał NSZZ "Solidarność". Był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Ziemi Radomskiej oraz członkiem Komisji Zakładowej w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. W maju 1981r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Radomska. Za powyższą działalność w dniu 13.12.1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Kielcach i Nowym Łupkowie, gdzie został dotkliwie pobity. Z internowania został zwolniony w dniu 2.12.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną, m.in. w latach 1983-1987 był współzałożycielem i wydawcą podziemnego pisma „Wolny Robotnik”, a w latach 987-1989 założycielem i redaktorem kwartalnika „Koncept”. Był również przewodniczącym Komisji Rehabilitacji Czerwiec ’76 przy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W sierpniu 1986 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W 1987 r. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Pan Wiesław Mieczysław Mizerski w 2009 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej