Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Frankiewicz

ur. w 1938 roku w m. Sochaczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Pan Henryk Frankiewicz angażował się w działalność opozycyjną od lat siedemdziesiątych. W czasie strajku w 1970 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej został wybrany delegatem do zakładowej komisji strajkowej. Pełnił również funkcję łącznika między Stocznia Gdańską a Gdańską Stocznią Remontową. 
Po wybuchu strajku latem 1980 roku  w Gdańskiej Stoczni Remontowej przystąpił do Zakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” GSR, mimo, że pracował wówczas  w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego. Po podpisaniu porozumień sierpniowych został przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w WPTiSBK. W związku z powyższą działalnością po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i w okresie od 13.12.1981 r.  do 22.11.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN