Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Furmaga Andrzej

Andrzej Waldemar Furmaga

ur. w 1950 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Andrzej Furmaga od października 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w jako członek, a następnie sekretarz Komitetu Założycielskiego w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Polo” w Kaliszu. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemną działalność zakładowych struktur związku, polegającą m.in. na rozklejaniu ulotek. W latach 1982–1983 współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną Wielkopolska Południowa w Kaliszu, prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw i publikował własne teksty w pismach drugiego obiegu: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK”, „Z Dnia na Dzień”. Był kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., nękany rewizjami mieszkania. Od 1985 r. rozpoczął współpracę z Solidarnością Walczącą w Kaliszu jako kolporter wydawnictw SW do zakładów pracy, organizator matryc i materiałów poligraficznych, w jego mieszkaniu była skrzynka kontaktowa SW. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej