Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczuk Jerzy

Jerzy Stanisław Adamczuk

ur. w 1952 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1978 roku.  W czasie studiów na UMCS w Lublinie, zaangażowany był w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a następnie związany ze strukturami KPN i NSZZ „Solidarność”. Internowany Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Chełmie dnia 13.12.1981 z uzasadnieniem, że był organizatorem Klubu Służby Niepodległości i tajnych ogniw Konfederacji Polski Niepodległej na terenie woj. chełmskiego oraz lektorem wszechnicy robotniczej, gdzie wykładał „w sposób tendencyjny występując z pozycji antypartyjnych, antysocjalistycznych i antyradzieckich”. Osadzony w ZK w Chełmie, a następnie we Włodawie, areszcie śledczym w Rzeszowie, ośrodkach odosobnienia w Kielcach i Łupkowie. Zwolniony z internowania w dniu 16.12.1982 r. Po zwolnieniu z internowania, przez kolejne lata był inwigilowany i rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z ówczesnego woj. chełmskiego, a następnie woj. zamojskiego – zarówno z uwagi na działania w okresie studiów, jak i kontakty z działaczami opozycji oraz w związku z późniejszymi wypowiedziami w miejscu pracy. Z Jerzym Adamczukiem przeprowadzano kilkakrotnie rozmowy ostrzegawcze oraz przeszukiwano jego mieszkanie. Kontrola operacyjna J. Adamczuka została zakończona przez WUSW w Zamościu dopiero we wrześniu 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej