Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ossowski Andrzej

Andrzej Maria Ossowski

ur. w 1945 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie uczelnianych struktur NSZZ „Solidarność”. Członek Komitetu Założycielskiego. 
W dniach 14-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w budynkach Akademii Górniczo – Hutniczej, wywołanego wprowadzeniem stanu wojennego, stłumionego interwencją sił porządkowych.
Następnie zaangażowany w działalność podziemnych struktur uczelnianej „Solidarności”. Czynny przy organizacji akcji wsparcia dla represjonowanych oraz ich rodzin, druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji.
Od czerwca 1988 r. zaangażowany w odtworzenie jawnie działających struktur uczelnianej „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Kwiek, „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990”, Kraków 2015