Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Bienkiewicz

ur. w 1927 roku w m. Bar
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Bronisław Bienkiewicz od września 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Wołowa, gdzie pracował jako kierowca PKS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. Uczestniczył w organizowaniu pomocy dla internowanych oraz ich rodzin. W lutym 1982 r. nawiązał kontakt z opozycjonistami z Milicza. Współpraca zaowocowała intensywną działalnością drukarską i wydawniczą. Pan Bronisław Bienkiewicz współredagował pismo „Podaj Dalej”, jak również drukował czasopisma „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska” oraz różnego rodzaju ulotki. Zorganizowana w Jego altance ogrodowej drukarnia w latach 1982-1983 produkowała ulotki o nakładach sięgających 1500 sztuk. 
Wykorzystując charakter wykonywanej pracy, utrzymywał kontakty z opozycjonistami z Warszawy, Poznania i Gdańska, którym przekazywał ulotki i pisma wydawane we Wrocławiu. Otrzymywane od nich podziemne wydawnictwa, np. „Tygodnik Mazowsze”, rozpowszechniał na terenie Wołowa, Milicza i Sułowa. Działalność konspiracyjna Pana Bronisława Bienkiewicza trwała do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej