Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Stanisław Jachnicki

ur. w 1947 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Janusz Stanisław Jachnicki, pracownik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Gdyni, od roku 1980 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”.
5 listopada 1982 r. z powodu swej działalności opozycyjnej został powołany na ćwiczenia w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze. Był to największy z dziesięciu obozów zorganizowanych w ramach akcji „Jesień 82”, a szkolenie w nim nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na fikcyjne ćwiczenia wojskowe. Pan Janusz Stanisław Jachnicki został zwolniony z obozu 3 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej