Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaszuba Witold

Witold Ryszard Kaszuba

ur. w 1953 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Dnia 14 grudnia 1981 r. współorganizował w Zakładach strajk, który był protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Z tego powodu został zatrzymany następnego dnia, a 16 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Warszawa Ochota i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 20 stycznia 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w zakładach karnych w Warszawie-Mokotowie, Łęczycy, Hrubieszowie, Białołęce i ponownie w Hrubieszowie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z 25 lipca 1983 r. został zwolniony z odbywania reszty kary na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. i opuścił Zakład Karny w Hrubieszowie. 
Po wyjściu na wolność zaangażował się w działalność opozycyjną. Z tego powodu w czerwcu 1984 r. został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy SUSW i Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. Dnia 7 czerwca 1984 r. przeprowadzono przeszukanie jego mieszkania w Warszawie. Odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe i ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Rad Narodowych, które miały się odbyć 17 czerwca 1984 r. Został zatrzymany, a 9 czerwca 1984 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z 6 sierpnia 1984 r. został zwolniony z odbywania reszty kary na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r. 
1 maja 1987 r. został zatrzymany w Warszawie na ul. Felińskiego za udział w demonstracji. Następnego dnia został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz grzywną w wysokości 30000 zł  i przepadkiem dowodów rzeczowych. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w latach 1986-1987 był przewidziany do internowania w przypadku wybuchu wojny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej