Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Bączek

ur. w 1953 roku w m. Głuchołazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Kazimierz Bączek, jako pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych (FMR) „Agromet” w Brzegu, organizował protesty i strajki na wydziale W-2 w 1980 r. W 1981 r. współtworzył Radę Pracowniczą FMR „Agromet”, będąc jednocześnie jej pierwszym przewodniczącym do 1983 r.
Od lutego 1982 r. był aktywnym członkiem „Solidarności”. W latach 1982–1989 należał do Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FMR „Agromet” oraz do utajnionego bezpośredniego zaplecza Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej (TMKK) NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej. Na zlecenie TMKK prowadził konspiracyjną pracownię fotograficzną o rozszerzonym zakresie działania. Ponadto rozwoził papier, farby, podzespoły urządzeń drukarskich i nakłady pism do rozdzielni. Kolportował publikacje drugiego obiegu, np. czasopisma: „Biuletyn Dolnośląski”, „Bez cenzury”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze” czy też broszury z serii "Biblioteczka Ucznia".
Współpracował również z Archidiecezją Wrocławską, udzielając pomocy internowanym, aresztowanym i zwalnianym z pracy, m.in. rozprowadzając paczki dla osób potrzebujących wsparcia. Utrzymywał kontakt z Duszpasterstwem Ludzi Pracy, a także organizował wyjazdy grupowe członków „Solidarności” do Warszawy na msze św. za Ojczyznę.
Od 24 lutego do czerwca 1989 r., jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” FMR „Agromet”, był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego RKW NSZZ „S” Dolny Śląsk Oddział w Brzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Bereszyński, NSZZ "Solidarność" i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990, t. 2: Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju, Opole 2014.
    • Z. Oliwa, Drogi do wolności: 17 luty 1982 r. Zaprzysiężenie cz. 2, "Panorama Powiatu Brzeskiego", 14 III 2007.
    • Z. Oliwa, Drogi do wolności... Rok 1989 i później cz. 4, "Panorama Powiatu Brzeskiego", 20 V 2009.