Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Goś

ur. w 1957 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Od 1980 r. zaangażowany był w działalność NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik. Uczestniczył w strajku okupacyjnym w dniach 13-15 grudnia 1981 r., będącym protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po rozbiciu strajku został zwolniony z pracy w WSK. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Świdnika, zajmował się m.in. drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych związku, w tym wydawnictwa „Grot” oraz współpracował z niezależnym radiem „Solidarność” Świdnik. Ponadto organizował pomoc materialną dla rodzin osób represjonowanych. W dniach 29-31 sierpnia 1985 r. został tymczasowo zatrzymany na 48 godzin przez funkcjonariuszy RUSW Świdnik jako osoba podejrzana o kolportaż wydawnictw bezdebitowych w Świdniku. Podczas rewizji u w/w zakwestionowano materiały bezdebitowe „Solidarności” w postaci ulotek. Jako podejrzany o przechowywanie maszyn drukarskich i druk wydawnictw bezdebitowych był inwigilowany i  objęty kontrolą operacyjną. W latach 1987-1989 był członkiem Komisji Zakładowej i aktywnym działaczem podziemnych struktur „Solidarności” działających w PSS „Społem” w Świdniku. Utrzymywał kontakty z działaczami „Regionu Środkowo Wschodniego Solidarności” z terenu Lublina i województwa. Formą represji wobec Krzysztofa Gosia była także odmowa wydania paszportu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN