Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mróz Andrzej

Andrzej Antoni Mróz

ur. w 1955 roku w m. Bliszczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Pan Andrzej Mróz w okresie legalnej działalności „Solidarności” był przewodniczącym oddziałowej rady związkowej na KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach. Krytycznie i negatywnie ustosunkowany do poczynań władz państwowych. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego, pomimo grożących konsekwencji kontynuował działalność związkową. W czasie trwania strajku okupacyjnego na ww. kopalni w dniach od 15-24 XII 1981 r., niósł aktywną pomoc strajkującym górnikom, organizując zbiórki pieniężne i żywnościowe. 
Za swoją nieprzejednaną postawę był dwukrotnie internowany w okresach : 26 III-12 VII 1982 r. oraz 24 VIII-13 XII 82 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach i Nowym Łupkowie, gdzie podjął głodówkę, solidaryzując się z innymi internowanymi. 
Po wyjściu z internowania zmuszony do wyjazdu emigracyjnego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej