Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Makowski Bogusław

Bogusław Adam Makowski

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Od września 1980 r. aktywnie działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem i sekretarzem Komisji Zakładowej. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany na terenie zakładu pracy pod zarzutem zamiaru kolportażu ulotek krytykujących fakt wprowadzenia stanu wojennego, a następnie internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Został zwolniony 17 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność w konspiracyjnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, będąc m.in. członkiem Zarządu Miejskiego „Solidarność” w Bełchatowie. W kolejnych latach Służba Bezpieczeństwa podejrzewała go o organizację spotkań, druk i rozpowszechnianie bezdebitowych pism i ulotek oraz udzielanie pomocy prześladowanym za przekonania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN