Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalczyk Kazimierz

Kazimierz Jan Michalczyk

ur. w 1951 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Od 1980 r. pracował w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego „Famont” (KBMPW „FAMONT”) w Gliwicach, gdzie od września 1980 r. był członkiem czteroosobowej Komisji Założycielskiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po przeprowadzeniu wyborów został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej w Bazie Sprzętu i Transportu tego Kombinatu.
Od pierwszych dni po wprowadzeniu stanu wojennego organizował struktury oporu w Kombinacie, drukował i brał udział w akcjach ulotkowych i malowaniu napisów. Na przełomie lutego i marca 1982r., po nawiązaniu kontaktu z Gliwicką Delegaturą NSZZ „Solidarność", współorganizował struktury międzyzakładowe, drukował i kolportował wydawnictwo pt. „Manifestacja Gliwicka". Wśród wielu akcji antyreżimowych m.in. wziął udział w przygotowaniu obchodów święta 3 Maja 1982 w Gliwicach, w emisji audycji Radia „Solidarność” w Gliwicach oraz akcji malowania hasłami „Solidarność” autobusów w tamtejszej zajezdni.
5 listopada 1982 r. został zatrzymany, a w wyniku przeszukania zakwestionowano u niego 285 egz. „Manifestacji Gliwickiej” nr 19. Z tego powodu 6 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, z którego został zwolniony 9 grudnia 1982 r. 
W 1983 r. z powodów politycznych zdecydował się na wyjazd emigracyjny do Berlina Zachodniego, gdzie do końca lat 80. prowadził aktywną działalność w ramach organizacji wspierających podziemie w Polsce. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN