Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gutowski Józef

Józef Gutowski

ur. w 1942 roku w m. Wielodróż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
Józef Gutowski prowadził własne gospodarstwo rolne w Wielodróżu. Na początku lat 80. był jednym ze współtwórców struktur NSZZ RI „Solidarność” na terenie województwa ostrołęckiego. W tym okresie pełnił funkcje: wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu NSZZ RI „Solidarność” w Ostrołęce, przewodniczącego Gminnego Zarządu NSZZ RI „Solidarność” w Przasnyszu oraz przewodniczącego Koła NSZZ RI „Solidarność” w Wielodróżu.
W ramach działalności opozycyjnej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 roku utrzymywał intensywne kontakty z działaczami NSZZ RI „Solidarność” z województw ostrołęckiego i ciechanowskiego polegające na regularnych spotkaniach, omawianiu strategii działania w sytuacji delegalizacji związków zawodowych oraz planowaniu przyszłych przedsięwzięć. Gromadził oraz kolportował materiały bezdebitowe; brał udział w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych m.in. w Szelkowie i Wilanowie; uczestniczył w ogólnopolskich dożynkach rolników w Częstochowie, na które wraz z innymi przywoził wieńce żniwne zawierające elementy o symbolice patriotycznej. 27.02.1988 r. w Rzeszowie brał udział w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, a 9 kwietnia tegoż roku uczestniczył w nielegalnym zjeździe internowanych i prześladowanych w Częstochowie. W sierpniu 1988 r. był inicjatorem zbiórki artykułów żywnościowych na potrzeby strajkujących górników i stoczniowców. Był  zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrołęce oraz współinicjatorem powołania Gminno-Miejskiej Rady Rolników „Solidarność” w Przasnyszu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989. W ramach represji funkcjonariusze SB dokonywali przeszukań w jego miejscu zamieszkania oraz przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN