Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielański Jan

Jan Andrzej Bielański

ur. w 1939 roku w m. Odrowąż Podhalański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Ksiądz rzymskokatolicki, wikary w Stryszawie, Zakopanem oraz w krakowskich parafiach pw. św. Floriana oraz św. Wojciecha. Od 1980 r. duszpasterz rejonu III nowohuckiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – Bieńczycach (Arka Pana), a następnie organizator i pierwszy proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta na nowohuckim osiedlu Dywizjonu 303, utworzonej w 1983 r. Budowniczy kościoła parafialnego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego duszpasterz wspierający środowiska opozycyjne w Nowej Hucie. Podczas strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 13-15 grudnia 1981 r. pełnił posługę duszpasterską wśród strajkujących odprawiając msze święte oraz udzielając spowiedzi. Zaangażowany w działalność utworzonego przy bieńczyckiej parafii punktu informacyjnego, gromadzącego dane o represjach władz. Czynny przy organizacji pomocy dla represjonowanych. 
Przyjął bezkompromisową postawę wobec podejmowanych wobec niego w latach 1978-87 prób pozyskania go do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Isakowicz – Zaleski, „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007
    • J.L. Franczyk, „Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989”, Kraków 2004
    • R. Łatka, „Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980-1989”, Kraków 2016