Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilk Mariusz

Mariusz Henryk Wilk

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Mariusz Wilk w latach 1977-1980 był działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. W maju 1979 r. wszedł w skład Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Dolnośląskiego” Klubu Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” we Wrocławiu. W latach 1979-1980 pełnił funkcję rzecznika KSS we Wrocławiu i był redaktorem pisma „Tematy”. Zajmował się kolportażem materiałów antysocjalistycznych, uczestniczył w redagowaniu ulotek, organizował spotkania młodzieży akademickiej z osobami znanymi z aktywnej działalności opozycyjnej, prowadził seminaria z literatury emigracyjnej.
    W sierpniu 1980 r. wspomagał strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Aktywnie uczestniczył w redagowaniu, drukowaniu i kolportowaniu komunikatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był współorganizatorem i redaktorem „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego «Solidarność»”. Po zakończeniu strajku został redaktorem naczelnym „«Solidarności». Pisma MKZ NSZZ Solidarność w Gdańsku”. Od lipca 1981 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1981 r. był redaktorem regionalnego tygodnika „Solidarności” – „Samorządność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się przed internowaniem, jednocześnie redagując podziemną „Solidarność”. 
    W dniu 11.12.1982 r. został zatrzymany, a następnie od dnia 13.12.1982 r. aresztowany pod zarzutem, że będąc członkiem zawieszonego NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od działalności związkowej zajmując się organizacją zebrań i gromadząc w celu rozpowszechnienia biuletyny i ulotki o treści opozycyjnej. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku od dnia 14.12.1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku w dniu 21.07.1983 r. uchylił areszt i zastosował wobec niego dozór milicyjny, a w dniu 04.08.1983 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
    Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku prowadził przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze w sprawie próby zorganizowania w dniu 28.02.1985 r. nielegalnego, ogólnokrajowego strajku protestacyjnego mającego na celu wywołanie niepokoju publicznego w związku z polityką państwa w zakresie reformy cen i stosunków państwo-kościół. Sprawę umorzono dnia 30.04.1987 r. 
    Ponownie został zatrzymany w dniu 24.04.1986 r., a następnie od dnia 25.04.1986 r. aresztowany pod zarzutem nielegalnego rozpowszechniania na terenie kraju książki pod tytułem „Konspira – rzecz o podziemnej Solidarności” i przez to szkodzenie interesom politycznym PRL. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku od dnia 26.04.1986 r. W dniu 12.09.1986 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła areszt i umorzyła postępowanie na mocy ustawy o amnestii. Zwolniony z aresztu dnia 13.09.1986 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności