Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czyżyk Marian

Marian Leszek Czyżyk

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Marian Czyżyk jako pracownik Portu Szczecińskiego w sierpniu 1980 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego. Od 1982 r. był członkiem podziemnej „S” w Porcie Szczecińskim. W tym samym czasie rozpoczął działalność opozycyjną, angażując się przede wszystkim w kolportaż ulotek i wydawnictw drugiego obiegu. Zbierał również składki związkowe, a także rozprowadzał prasę związkową. 
W związku ze swoimi wypowiedziami na temat sytuacji bieżącej kraju, był szykanowany przez pracodawcę poprzez brak premii finansowych.
Był jednym z jedenastu sygnatariuszy wniosku z dnia 06.08.1987 r. postulującego wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Portu Szczecińskiego do rejestru zakładowych organizacji związkowych. W sierpniu i wrześniu 1988 r. ponownie uczestniczył w strajku w Porcie Szczecińskim.	
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków