Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Adam

Adam Marian Nowak

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Adam Nowak był dzialaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Barlickiego w Łodzi.
Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie nad Wisłą (9 Pomorski Pułk Pontonowy w Chełmnie - JW Nr 1636), gdzie przebywał w okresie od dnia 8 listopada 1982 do dnia 2 lutego 1983 r.
Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN