Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Magier Małgorzata

Małgorzata Jadwiga Magier

ur. w 1962 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Studentka teatrologii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.
Począwszy od 1984 r. zaangażowana w druk i kolportaż publikacji wydawanych w drugim obiegu przez wydawnictwo „Krąg”.
W związku z tą działalnością, w dniu 15 czerwca 1985 r. zatrzymana. Po objęciu postępowaniem karnym tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Warszawie. 
W dniu 12 listopada 1985 r. zwolniona po uchyleniu środka zapobiegawczego. Postępowanie karne umorzono na początku 1986 r. na podstawie przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej