Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jóźwik Zbigniew

Zbigniew Jóźwik

ur. w 1937 roku w m. Opole Lubelskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pracownik naukowy zatrudniony na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, jednocześnie znany grafik, w latach 1981-1989 wspomagał aktywnie działalność Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS zwłaszcza swoimi artystycznymi, patriotycznymi grafikami. Wykonał wiele symbolicznych grafik o tematyce religijnej i patriotycznej, które były powielane i wykorzystywane w stanie wojennym do ulotek i podziemnych wydawnictw. Ponadto udostępniał dom i ogród na spotkania podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS. W listopadzie i grudniu 1981 r., jako pracownik naukowy UMCS, wspierał strajkujących studentów. Prowadził dla nich „Spotkania kulturalne”, podczas których m.in. przedstawiał exlibrisy i opowiadał o sztuce. W 1983 roku, jako osoba związana ze środowiskiem akademickim, podpisał wniosek o przyjęcie poręczenia w celu uchylenia tymczasowego aresztowania wobec Janusza Mazurka, pracownika Instytutu Prawa Cywilnego UMCS. W latach 1982-1989 przechowywał w swoim domu, zdeponowaną przez drukarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS, kliszę cynkową znaku „Solidarność”, która została wykorzystana w 1989 roku do wydrukowania plakatów wyborczych i druków okolicznościowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1980-2000 pod red. Marka Ję-drycha, Józefa Kaczora, Aleksandra Padewskiego, Ryszarda Taranko, Lublin 2000