Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymczykowski Zdzisław
Zdzisław Szymczykowski
ur. w 1953 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 267/2014

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile. Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował podziemne wydawnictwa na terenie zakładu pracy i organizował zbiórki pieniędzy dla rodzin osób internowanych. W sierpniu 1983 r. Służba Bezpieczeństwa znalazła u niego ponad 700 ulotek oraz bezdebitowe wydawnictwa i broszury m.in. „Fundamentalista”, „Mały konspirator”. Został aresztowany i oskarżony o przechowywanie ulotek i biuletynów „Solidarności”. Za swoją działalność skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z 1984 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W więzieniu przebywał od 26.08.1983 r. do 24.10.1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN