Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazur Tadeusz

Tadeusz Mazur

ur. w 1948 roku w m. Oserdów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Od 1981 r. do 1984 r. był członkiem podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Pełnił w niej funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Zajmował się wszystkimi aspektami podziemnej działalności Komisji tj.: zbierał składki członkowskie, organizował kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie zakładu i Świdnika, brał udział w wydawaniu nielegalnego czasopisma „Grot”, miał również udział w emitowaniu audycji przez nielegalną radiostację „Solidarność-Świdnik”. 19 stycznia 1984 r. został zatrzymany, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Podczas niego zakwestionowano szereg wydawnictw bezdebitowych. Zostało wszczęte postepowanie przygotowawcze przeciwko niemu jako członkowi Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „S” działającej na terenie WSK Świdnik. W dniu 24 lipca 1984 r. Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwo na mocy ustawy o amnestii z dn. 21 lipca 1984 r. Pomimo amnestii p. Tadeusza Mazura objęło postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę od 2.05.1984 r. do 2.05.1986 r. W latach 1986-1989 pion V RUSW w Świdniku prowadził inwigilację Tadeusza Mazura i kontrolę operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Szlifierz”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej