Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Prus III Grobelski Radzimir

Radzimir Marian Prus III Grobelski

ur. w 1964 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Radzimir Prus III Grobelski będąc uczniem szkoły średniej zaangażował się w młodzieżowy ruch opozycyjny zostając czołowym działaczem powstałej w 1980 r. Federacji Samorządów Szkół Średnich Miasta Torunia. Następnie jako student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersyteci Mikołaja Kopernika w Toruniu był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
W lutym 1985 r. zainicjował powstanie i został wybrany przewodniczącym Tymczasowej Komisji Samorządu Studenckiego na UMK, której głównym celem było włączenie się środowiska studenckiego do organizowania akcji protestacyjnych przeciwko planom wprowadzenia zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.
W dniu 28 maja 1985 r. był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z udziałem w akcji plakatowej i planowaniem zorganizowania w dniach 29 i 30 maja wieców protestacyjnych studentów.
W dniu 29 lipca 1985 r. reprezentował region toruński na konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych zorganizowanej przez samorządy studenckie na Uniwersytecie Warszawskim, podczas której przekazano „Oświadczenie” wyrażające protest przeciwko zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym, którego ww. był jednym z sygnatariuszy. W dniu 27 sierpnia 1985 r. został ponownie wezwany na przesłuchanie w związku z opublikowaniem w „Toruńskim Informatorze Solidarności” z dnia 19.08.1985 r. fragmentów „Oświadczenia”, sygnowanego przez TKSS. Po rozwiązaniu Samorządu Studenckiego zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach NZS. Był współtwórcą tajnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS, działającej na UMK w Toruniu w latach 1985-1987.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1985-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN