Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krawczyk Elżbieta
Elżbieta Janina Krawczyk
ur. w 1954 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Podczas studiów na Akademii Medycznej w Krakowie począwszy od 1977 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, a następnie związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności (od 1978 r. rzecznik). Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Organizatorka spotkań samokształceniowych w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. Związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. 
Od 1979 r. lekarz w szpitalach w Rabce – Zdroju. Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rabce – Zdroju, następnie wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej. Członek Komisji Miejskiej „Solidarności” w Rabce – Zdroju, członek Zarządu Regionu Małopolska. Delegatka na I Krajowy Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 12 marca 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych. Uczestniczka duszpasterstwa ludzi pracy, kolporterka wydawnictw niezależnych. 
Od 1986 r. w Zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej