Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sonik Bogusław

Bogusław Andrzej Sonik

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Działał w licznych strukturach opozycyjnych w Krakowie w okresie od połowy lat 70. do 1983 r., kiedy wyemigrował do Francji. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasów studenckich był czynnym działaczem Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie. W 1976 r. współorganizował akcję zbierania podpisów w obronie relegowanego ze studiów Bronisława Wildsteina. Od listopada 1976 r. był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a następnie KSS KOR, kolportował pierwsze „Komunikaty KOR” oraz zajmował się zbiórkami pieniędzy na rzecz jego działalności. Odgrywał wiodącą rolę w działalności Studenckiego Komitetu Solidarności. Jednym z pierwszych działań SKS-u był bojkot Juwenaliów w 1977 r. (tzw. „Czarne Juwenalia”). W strukturach SKS-u zajmował się m.in. powielaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek oraz literatury bezdebitowej. Był członkiem Rady Programowej Krakowskiej Oficyny Studentów, w której drukowano niezależne wydawnictwa dla SKS, KPN i KSS KOR. 
W drugiej połowie 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur „Solidarności” na terenie Krakowa. Był współinicjatorem powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Krakowie, a następnie aktywnym członkiem Związku, jak również wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Został ponadto delegatem Regionu na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku. 
Za swoją działalność opozycyjną został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 15 października 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach przy zakładach karnych w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie-Załężu oraz Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 
W latach 1982-1984 był dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego” oraz współpracownikiem wydawnictwa „Znak”. W 1983 r. wyjechał do Francji. Na emigracji zajmował się organizacją pomocy dla podziemnych struktur „Solidarności”, pracował jako dziennikarz w Sekcji Polskiej Radia France Internationale oraz współpracował z Radiem Wolna Europa. Był również przedstawicielem wychodzącego w Krakowie od 1984 r. podziemnego miesięcznika „Bez Dekretu”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej