Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mikos Krzysztof
Krzysztof Mikos
ur. w 1965 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. prowadził działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Brał udział w uroczystościach patriotycznych oraz Mszach Św. Za Ojczyznę. Uczestniczył w pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki oraz w Mszach Św. Za Ojczyznę w kościele na Żoliborzu. 03.05.1986 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB i aresztowany na 48 godzin. Autor transparentów z napisem „Solidarność” oraz napisów i haseł na murach budynków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolportował nielegalną prasę m.in. „Redutę” i „Solidarność”, ulotki, znaczki i książki na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. 	

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków