Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Zbigniew Truszkowski

ur. w 1952 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Tomasz Truszkowski przed sierpniem 1980 r. zajmował się kolportażem „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz innych wydawnictw bezdebitowych. W czasie stanu wojennego, jako zastępca dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej, sprzyjał i ochraniał konspiracyjne kontakty osób podejmujących działalność antykomunistyczną. W okresie od 1982 r. do 1987 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności Walczącej”. Podejmował działania na rzecz kontrwywiadu „Solidarności Walczącej”, współpracując m. in. z Kornelem Morawieckim oraz Kazimierzem Suszyńskim przy rozpracowywaniu sposobów działania Służby Bezpieczeństwa. Informował o zagrożeniach ze strony SB, uczestniczył 
w ochronie miejsc oraz osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków