Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wacław Jerzy Żołyński
ur. w 1956 roku w m. Kędzierzyn-Koźle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016

Biogram

Pan Wacław Żołyński w latach 1978-1980 współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu, będąc głównie kolporterem jego niezależnych wydawnictw.
Od 1980 r. był członkiem Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W maju 1981 r. zorganizował we Wrocławiu demonstrację na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, a jesienią 1981 r. uczestniczył w strajku Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
W marcu 1982 r. Pana Wacława Żołyńskiego internowano w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, gdzie, pomimo złego stanu zdrowia, przebywał do lipca 1982 r. W latach osiemdziesiątych współorganizował i uczestniczył w wielu manifestacjach, akcjach ulotkowych oraz zbiórkach pieniędzy dla osób prześladowanych z powodów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności