Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Feliks Tutkalik
ur. w 1950 roku w m. Oborniki Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był założycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze. W latach 1980–1981 przewodniczący Międzyszkolnej „Solidarności”, członek, następnie sekretarz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Ziemi Górowskiej. W związku z prowadzoną działalnością 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony został 25 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN