Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Flis Edward

Edward Wacław Flis

ur. w 1956 roku w m. Dabrówka Wyłazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
W 1980 r. był jednym z inicjatorów powołania do życia na węźle PKP w Siedlcach struktur NSZZ „Solidarność”. Był tam etatowym członkiem Komisji Zakładowej Związku pełniąc w niej funkcje skarbnika. Był także członkiem Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Siedlce Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego wchodził w skład tajnej Komisji Zakładowej siedleckich kolejarzy. Był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną. Brał udział w drukowaniu i kolportowaniu ulotek, akcjach plakatowych, malowaniu napisów na murach, a także wszelkiego rodzaju manifestacjach i demonstracjach organizowanych przez Solidarność na terenie Siedlec. Dzięki jego postawie udało się uratować archiwum oraz sztandar kolejarskiej „Solidarności” z Siedlec. Brał też czynny udział w udzielaniu pomocy osobom represjonowanym przez władze komunistyczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej