Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Marian Krzek – Lubowiecki

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność” w Krakowskich Zakładach Elektrycznych „Telpod” w Krakowie.  
Począwszy od 1982 r. związany z Wydawnictwem Myśli Nieinternowanej . Czynny w redakcji, druku i kolportażu drugoobiegowego pisma „Myśli Nieinternowane”. Odpowiedzialny za zabezpieczenie zaplecza poligraficznego, jak również koordynację sieci kolportażu. Zaangażowany bezpośrednio w druk wydawanych wydawnictw. Uczestniczył w redagowaniu pisma „Alternatywy” oraz niezależnego pisma dla dzieci „Krecik”.  Brał udział w akcjach niezależnego badania frekwencji podczas wyborów.
Zatrzymany w dniu 20 grudnia 1986 r. podczas druku w drukarni Wydawnictwa w Krakowie przy ul. Strzelców (ukarany grzywną).
Współdziałał z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestnik mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny przez ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie (zatrzymany w dniu 28 lutego 1988 r.) 
Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN