Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Busse Andrzej

Andrzej Edward Busse

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym w Zielonej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO z 13.12.1981 r. został internowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie w Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie, Ostrowie Wlkp. i Kwidzynie. Podczas internowania zarekwirowano mu zeszyt zawierający piosenki o antysocjalistycznych treściach. 28.04.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu aresztowała Andrzeja Busse i wszczęła śledztwo w tej sprawie. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uniewinnił Andrzeja Busse wyrokiem z 14.06.1982 r., jednak tego samego dnia został on ponownie internowany. W sierpniu 1982 r. został pobity podczas buntu internowanych w Kwidzynie. Opuścił Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie 20.10.1982 r. Jeszcze w tym samym roku Andrzej Busse wyemigrował wraz z rodziną do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN