Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tokarz Henryk

Henryk Marian Tokarz

ur. w 1949 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 65/2018
Biogram
Henryk Tokarz od września 1980 r. był działaczem NSZZ "Solidarność", pełniącym funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego przy Zakładach Leśno-Zadrzewieniowych w Woli k. Rogowa.
W 1981 r. został członkiem Prezydium Oddziału „Solidarności” Ziemi Pałuckiej w Żninie oraz był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Uczestniczył w redagowaniu i wydawaniu podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności" Ziemi Pałuckiej, brał udział w spotkaniach z działaczami opozycji w regionie, w nielegalnych manifestacjach oraz w mszach św. za Ojczyznę odprawianych w kościele parafialnym w Żninie oraz kościołach w Bydgoszczy. Od 1982 r. działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym  Wolności i Ich Rodzinom, a od 1983 r. należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
W latach 1983-1986 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem o udział w nielegalnej grupie redagującej i kolportującej na terenie Żnina podziemne wydawnictwa. W tym czasie był poddany częstym rewizjom w  miejscu zamieszkania, wzywany na przesłuchania oraz przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze. 
Od września 1988 r. został członkiem Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego, a od 1989 r. członkiem Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu Wyborczego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN