Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Augustyniak Hanna
Hanna Maria Augustyniak
ur. w 1950 roku w m. Gostynin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Hanna Augustyniak prowadziła działalność opozycyjną w latach 1976-1989. Jako nauczycielka akademicka zaangażowała się w powstanie Komitetu Wsparcia dla Komitetu Obrony Robotników w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Tamże była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz delegatem do Międzyuczelnianej Komisji NSZZ „S”. Wielokrotnie delegowana na Walne Zjazdy Delegatów NSZZ „S” w Gorzowie Wielkopolskim. 
W latach 1987-1989 była członkiem Tymczasowej Rady Regionu NSZZ „S”. Współpracowała z redakcją pisma opozycyjnego „Feniks”. Wchodziła w skład redakcji pisma Komitetu Oporu Społecznego „S” w Szczecinie pt. „KOS”. Pomagała w działalności „Ruchu Młodzieży Niezależnej” w Międzyrzeczu. Za swoją działalność związkową i społeczną Hanna Augustyniak została zwolniona z pracy w Zespole Szkół Samochodowych w Skwierzynie. Do 1989 r. była pod kontrolą gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN