Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Dionizy Kujawa

ur. w 1948 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od października 1981 r. był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego w Gliwicach, a następnie tamże był członkiem Komisji Zakładowej i Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej i związkowej, w  związku z czym został zatrzymany i internowany. 16.02.1982 r. umieszczono go w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, skąd 19.03.1982 r. został przeniesiony do Uherców Mineralnych. 30.04.1982 r. wyszedł na wolność. W związku ze swoją działalnością opozycyjną zwolniono go z pracy i zmuszono do emigracji. Wyjechał z Polski w 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej