Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Biniak Ryszard
Ryszard Biniak
ur. w 1939 roku w m. Żabikowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016

Biogram

W latach 1957-1982 pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego (HCP). Był uczestnikiem Poznańskiego Czerwca. Zatrzymany 4 lipca 1956 r. pod zarzutem czynnego udziału w zamieszkach. Po przesłuchaniu w dniu 5 lipca 1956 r. został zwolniony z aresztu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Od listopada 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym Komisji Fabrycznej W2 HCP, członkiem Komisji Zakładowej. W 1982 r. założyciel Tajnego Komitetu ,,Solidarności" przy HCP wydającego miesięcznik ,,Hipolit". W okresie od 6 października do 4 grudnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Po zwolnieniu z internowania został zmuszony do odejścia z pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej