Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bełczowski Piotr

Piotr Bełczowski

ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
W latach 1984-1988 był działaczem struktur Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” i Grupy Politycznej „Robotnik”. W tym okresie uczestniczył w malowaniu napisów, akcjach ulotkowych i manifestacjach ulicznych, brał także udział w kolportażu niezależnych wydawnictw i drugoobiegowych pism. 
W latach 1985-1988 był stałym współpracownikiem redakcji wydawanego w podziemiu pisma „Robotnik” w tym także autorem publikowanych tam felietonów, które podpisywał pseudonimami „Kamil Dawitt”, „Angol”, „Alkatzerz”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków