Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Markowicz
ur. w 1944 roku w m. Korniaktów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016

Biogram

Elżbieta Markowicz od 1977 r. pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie. We wrześniu 1980 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MZBM. Od października do grudnia 1981 r. była również zatrudniona jako radca prawny MKR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z pracy w MKR NSZZ „Solidarność” oraz  z funkcji radcy prawnego w PKS Oddział Osobowy Rzeszów, gdzie pracowała na pół etatu. W 1982 r. włączyła się w działalność konspiracyjną w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie jako kolporterka, łączniczka i kurierka. Zaangażowała się również w działalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom, przekształconego w Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny przy Klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Należała do Prymasowskiego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Rzeszowie. W 1988 r. została członkiem Komitetu Obchodów Rocznicy 11 listopada w Rzeszowie, a 7.02.1989 r. podpisała Deklarację o powołaniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej