Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Chamik

ur. w 1940 roku w m. Czerce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Mieczysław Chamik był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego struktury organizował w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Żywcu. Od września 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej. W maju 1981 r.  był delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w ramach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w Żywcu. W jej ramach zorganizował struktury podziemnego pisma „Drzazga”, gdzie pełnił funkcję redaktora i drukarza. Ponadto brał udział w kolportażu ulotek, wydawnictw i biuletynów opozycyjnych. W dniu 27 IX 1982 r. za kontynuowanie działalności w konspiracyjnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność Pan Mieczysław Chamik  został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 28 I 1983 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Nakazem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w dniu 27 V 1983 r. z więzienia został zwolniony warunkowo. 
W 1989 r. był  współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Żywieckiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej