Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Betlejewski Andrzej

Andrzej Betlejewski

ur. w 1956 roku w m. Bartoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Andrzej Betlejewski był zatrudniony jako mistrz tartaku w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Bartoszycach. 
W dniu 05.11.1982 r. został powołany  na  ćwiczenia  wojskowe   do JW. nr 1636 w Chełmnie, a następnie rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony jako saper  do  kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce  z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia była izolacja przeciwników politycznych. 
W dniu 02.02.1983 r. Pan Andrzej Betlejewski został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN