Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Roman Garstecki
ur. w 1953 roku w m. Ryczywół
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ “Solidarność” na terenie Zakładu Maszyn Ceramicznych w Chodzieży. Prowadził działalność opozycyjną w trakcie trwania stanu wojennego. Współorganizator podziemnych struktur „Solidarności” w Chodzieży, brał udział w ogólnokrajowej akcji NSZZ „Solidarność” polegającej na wykonywaniu napisów na ścianach i jezdniach. Był inicjatorem akcji strajkowej zorganizowanej 13.05.1982 w Zakładach Maszyn Ceramicznych. Kolportował ulotki, plakaty, pisma i literaturę drugiego obiegu t.j. „Tygodnik Mazowsze”, „Lech” i „Obserwator Wielkopolski”.
Podejrzany o kolportaż ulotek mogących „wywołać niepokój społeczny” aresztowany 6.03.1984 roku. Tego samego dnia dokonano przeszukania mieszkania jego oraz jego teściów. Zwolniony dwa dni później i oddany pod dozór MO.  Ze względu na swoją działalność inwigilowany od sierpnia 1982 do 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN