Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Wojciech Maderski

ur. w 1955 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Grzegorz Maderski w latach 1980-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od września 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. 
W nocy z 17/18 XII 1981 r. na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” wykonał farbą napisy o treściach: „Precz z reżimem czerwonych morderców” i „Jeszcze istniejemy „Solidarność”". W konsekwencji w dniu 20 XII 1981 r. został aresztowany na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, w którym oczekiwał na proces. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 30 XII 1981 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury wysokość orzeczonej kary podniesiono z 2 do 4 lat. Karę odbywał w Zakładach Karnych w: Raciborzu, Strzelcach Opolskich oraz Kłodzku. Jako skazany uczestniczył w głodówkach domagając się przyznania statusu więźnia politycznego. Na mocy aktu łaski Rady Państwa PRL z dnia 30 III 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania kary. Po ogłoszeniu amnestii w dniu 21 VII 1983 r. całość kary darowano. 
Od 1983 r. Grzegorz Maderski zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych tj.: „Tygodnik Mazowsze”, „WiS - Wolni i Solidarni”, „PIK-Podziemny Informator Katowicki”, „Cios” oraz książek wydawanych przez niezależne oficyny: WERS i NOWA. 
Ponadto uczestniczył niejednokrotnie w obchodach rocznicowych związanych z upamiętnieniem pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach, składając kwiaty pod krzyżem przy kopalni, a także prezentując podczas tych manifestacji napis „Solidarność Sosnowiec”. W rezultacie był zatrzymywany na 48 godzin oraz karany przez Kolegium ds. Wykroczeń karami grzywny. Do końca trwania PRL działał w szeregach związkowych NSZZ „Solidarność” w miejscach aktualnego zatrudnienia. 
W 1989 r. został przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szkłobudowie w Sosnowcu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności